„Fenyves, gdzie uśmiech nie znika z twarzy!”

Nagyberek Túrák
Weź rower, wsiądź do kajaku lub załóż buty turystyczne i rusz na odkrycie wspaniałego świata ptaków i roślin w Nagyberek. Zrób wędrówkę po jednym z najbardziej tajemniczych i najmniej znanych zakątków Węgier. Odwiedź objęty konwencją Ramsar, chronione mokradła Fehérvízi Láp.

Nagyberek to jeden z najbardziej tajemniczych i najmniej znanych regionów Węgier. Do połowy ubiegłego wieku był terenem pokrytym wodą, jako jedna z zatok Balatonu wrzynająca się głęboko w ląd.

Jest to teren niezwykle bogaty w ptactwo wodne, znajduje się na międzynarodowej liście zawierającej ostoje ptaków. Mokradła Fehérvízi Láp w Nagyberek uznano za chronione już w 1977 roku. Obecnie obszar objęty jest Konwencją Ramsar.
Najgłębsza część bagien o powierzchni ponad 1500 hektarów pokryta jest przez cały rok wodą, rosną tu, grzybień biały, grążel żółty i żabiściek pływający oraz okrężnica bagienna. Można tu znaleźć takie rzadkości botaniczne jak groszek pannoński i kruszczyk błotny.

Brzegi wód obramowane są trzcinami, na wyższych terenach rosną wierzby i topole. Wartość ekologiczną tego obszaru zwiększa bogata populacja ptaków wodnych, której przedstawicielami są np. czapla biała, czapla nadobna, ślepowron, bąk, oraz wiele odpoczywających tu ptaków wędrownych .

Obszar można zwiedzić za pośrednictwem towarzystwa turystycznego organizującego wycieczki rowerowe, nordic walking i spływy kajakowe, oraz kolejką wąskotorową. Wypoczynek uczestników wycieczek zapewnia schronisko zaopatrzone w toalety i miejsce do przewijania niemowląt. Wycieczki dozwolone są wyłącznie z przewodnikiem a po terenie mokradła Fehérvízi Láp można poruszać się tylko pieszo!