„... ha Fenyves, akkor mosolyogj!”

Tapolcai Tibor