xxiv_fenyves_kupa_kiemelt | XXIV. FENYVES KUPA VITORLÁS VERSENY 2016